Natuurwijs

NatuurWijs is een natuurbelevingsprogramma voor basisonderwijs dat aansluit bij het normale natuuronderwijsprogramma of dit ten dele kan vervangen.
NatuurWijs wil de randvoorwaarden creëren waarbinnen kinderen zich uitgenodigd voelen kennis te maken met de natuur en de verbondenheid met de natuur zelf te beleven.

NatuurWijs gaat uit van een concept/context-benadering en een lesprogramma bestaat uit 3 onderdelen: de voorbereidende les, een buitendag en een verwerkingsles en dit geheel van 3 onderdelen vindt 3 keer in één schooljaar plaats. De voorbereidende les en de verwerkingsles worden door de leerkracht zelf uitgevoerd, met handreikingen van de Natuurwijs-begeleider en uitgebreide documentatie van het Natuurwijs-educatieprogramma. De buitendag wordt uitgevoerd door de Natuurwijsbegeleider, maar er wordt van uitgegaan dat de groep op de buitendag ook begeleid wordt door de leerkracht.
Gedurende een buitendag (ca. 5 uur) zullen verschillende activiteiten aan bod komen, die zowel gericht zijn op "hoofd" - kennis vergaren; "hart" - beleven, ervaren; als "handen" - werkzaamheden verrichten en die passen bij zowel het concept als de context. Een programma voor de buitendagen met allerlei tips voor de voorbereiding- en verwerkingslessen zal door de Natuurwijs-begeleider worden gemaakt in samenspraak met betreffende leerkracht(en).

Voor een voor uw klas op maat gesneden programma met drie buitendagen, of een informatief gesprek, neem contact op met uw NatuurWijs-begeleider,

Karin Vennegoor, T. 06-26792595, E. info@eco-idee.nl .

Tip

Geef eens een Biofrutas-pakketje cadeau! Kijk hier welke heerlijkheden er zijn en stel je eigen pakketje samen.

Tip

Nieuw in het assortiment - vers geperst appelsap, puur, zonder toevoegingen!